Pun naziv Trgovinsko proizvodno preduzeće CENTROISTOK a.d.
Pravni status Aktivno privredno društvo
Adresa Isaka Njutna br. 10
19210 Bor

Republika Srbija
Datum osnivanja 31.12.1954.
Broj rešenja upisa u sudski registar BD. 8372/2005
Matični broj 07208391
PIB – poreski identifikacioni broj 100567572
Broj računa 205-48041-10, Komercijalna banka Beograd
Šifra delatnosti 04729
Osnovna delatnost Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
Telefon 030/ 434-200
Faks 030/ 436-997
E-mail centroistokbor@mts.rs
kontakt@centroistokbor.co.rs